ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κανάρη 16 - 18, Πειραιάς

Βασιλική Πλάκα & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210 - 4226177

GDPR-DPO

GDPR : H συμμόρφωση με τον  Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) Κανονισμός 679/2016 ΕΕ απαιτεί συνεργασία με άτομα εξειδικευμένα και έμπειρα στην προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Διαθέτουμε κατάλληλη γνώση και εμπειρία αναλαμβάνοντας  με πιστοποιημένους Υπευθύνους Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (DPO) την συμμόρφωση της επιχείρησής σας και την παροχή υπηρεσιών για το σκοπό αυτό.

Η παράβαση των διατάξεων του GDPR  απειλεί με βαρύτατα πρόστιμα. Όλες οι ιδιωτικές, δημόσιες επιχειρήσεις, Μ.Κ.Ο, και λοιποί φορείς που διαχειρίζονται και επεξεργάζονται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και διενεργούν πράξεις εντός της ΕΕ υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τον Κανονισμό.

Το Δικηγορικό μας Γραφείο με εξειδικευμένους συνεργάτες  παρέχει ενδεικτικά τις ακόλουθες υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR).

  • Καταγραφή και εκτίμηση δεδομένων λειτουργίας της επιχείρησης ή του φορέα και διαπίστωση ελλείψεων.
  • Τροποποίηση των υπαρχουσών διαδικασιών και πολιτικών της επιχείρησης / φορέα, λήψη νέων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR).
  • Εκπαίδευση υπαλλήλων, στελεχών και συνεργατών.
  • Σύνθεση εντύπων καθώς και συμβατικών όρων προς συμμόρφωση με τον   Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR).
  • Δημιουργία Αρχείου Διαδικασιών Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων .
  • Υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (DPO).
logo_white1.png

Κανάρη 16 - 18
Πειραιάς 185 38 - Ελλάδα
vplaka@lawsupport.com

Όροι Χρήσης

Αναζήτηση