ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κανάρη 16 - 18, Πειραιάς

Βασιλική Πλάκα & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210 - 4226177

Ποιοί Είμαστε

Με 25ετή εμπειρία σε όλους τους τομείς του Αστικού, Εμπορικού, Εταιρικού και Διοικητικού δικαίου και Πιστοποίηση για την Επίλυση Διαφορών με Διαμεσολάβηση. Χειριζόμαστε ποινικές υποθέσεις των εταιρικών εντολέων μας και γνωμοδοτούμε επί οικονομοτεχνικών και λογιστικών θεμάτων, ούτως ώστε να καλύπτουμε το σύνολο των αναγκών των πελατών μας.

Ασχολούμαστε με εταιρικά ζητήματα με ιδιαίτερη έμφαση στην διαχείριση και επίλυση ενδοεταιρικών συγκρούσεων και στην χάραξη εταιρικής στρατηγικής.  Διεκδικούμε δικαστικά και επιλύουμε διαμεσολαβητικά ζητήματα απαιτήσεων εμπορικών, οικογενειακών, κληρονομικών και εργατικών διαφορών. Ασχολούμαστε με υποθέσεις ακινήτων με βαθιά γνώση των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής κτηματαγοράς. Χειριζόμαστε ζητήματα φορολογικών προστίμων και κατασχέσεων, πολεοδομικών παραβάσεων, πειθαρχικών κυρώσεων, επιδομάτων δημοσίου, διαθεσιμότητας, διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ανταγωνισμού και κάθε ποινική υπόθεση των πελατών μας. 

Συνδυάζουμε στέρεα θεωρητική κατάρτιση και διαρκώς αυξανόμενη πρακτική εμπειρία και στηρίζουμε την επιτυχία  της δουλειάς μας, στις  διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσουμε με τους πελάτες μας και στην εμπιστοσύνη που αυτές δημιουργούν. Πιστεύουμε και εφαρμόζουμε στην πράξη την συμβουλευτική δικηγορία και ενθαρρύνουμε την «προληπτική» δράση. Στοχεύουμε στην πρόβλεψη, δηλαδή στον εντοπισμό  προβλημάτων πριν αυτά αναδυθούν, εξασφαλίζοντας σημαντικά οφέλη χρόνου, κόπου και δαπάνης για τους πελάτες μας.

logo_white1.png

Κανάρη 16 - 18
Πειραιάς 185 38 - Ελλάδα
vplaka@lawsupport.com

Όροι Χρήσης

Αναζήτηση