ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κανάρη 16 - 18, Πειραιάς

Βασιλική Πλάκα & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210 - 4226177

Συμβουλευτική

Στο πλαίσιο προσωπικής επαφής με τους πελάτες μας, δεχόμαστε ερωτήσεις και παρέχουμε νομικές συμβουλές για θέματα επενδύσεων, κατάρτισης συμβάσεων, συνεπειών και ευκαιριών που ανακύπτουν από τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων και την χάραξη δράσεων και στρατηγικών. Αναλύουμε και εξηγούμε δεδομένα, ενθαρρύνουμε την δημιουργία προοπτικών και συμμετέχουμε στην ολοκλήρωση επιλογών και έργων.

Στη συνείδησή μας η συμβουλευτική δικηγορία εξυπηρετεί δύο σκοπούς. Αφενός, την παροχή από το δικηγόρο συμβουλών, γνώσης και γνώμης επί θεμάτων, προβλημάτων, προγραμμάτων και σχεδίων που θέτουν οι εντολείς - πελάτες μας και αφετέρου, αυτό που μας αρέσει να χαρακτηρίζουμε ως «προληπτική δικηγορία» δηλαδή, την διατύπωση «πρόβλεψης» επί των συνεπειών θετικών ή αρνητικών που μπορεί να έχει η διενέργεια μιας πράξης, η εκπόνηση ενός σχεδίου και η υλοποίηση μίας ιδέας στο μέλλον σε νομικό, οικονομοτεχνικό, αλλά και ψυχολογικό επίπεδο. Διατυπώνουμε τα συμπεράσματά μας με τη βοήθεια και συνδρομή εξειδικευμένων συμβούλων.

Είναι ασύγκριτα επωφελέστερη για τον εντολέα – πελάτη μας η «πρόληψη» του προβλήματος από την θεραπεία .

Εφαρμόζοντας αυτή την τακτική επί σειρά ετών, έχουμε γίνει δέκτες ευγνωμοσύνης από πελάτες μας, οι οποίοι ένιωσαν και νιώθουν κοντά μας, ότι εκτός από έμπειρους δικηγόρους, έχουν εξασφαλίσει και ειλικρινείς και έντιμους συμβούλους ικανούς αφενός, να τους βοηθήσουν να υλοποιήσουν τα σχέδια και όνειρά τους και αφετέρου, να τους προστατεύσουν από οικονομικά ασύμφορες,  ψυχολογικά επίπονες και εμπορικά καταστροφικές επιλογές.  

logo_white1.png

Κανάρη 16 - 18
Πειραιάς 185 38 - Ελλάδα
vplaka@lawsupport.com

Όροι Χρήσης

Αναζήτηση