ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κανάρη 16 - 18, Πειραιάς

Βασιλική Πλάκα & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210 - 4226177

Έμποροι – Εταιρείες – Ενώσεις προσώπων

Σύσταση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, μεταβίβαση μετοχών και εταιρικών μεριδίων, μετασχηματισμός, συγχώνευση και απορρόφηση εταιρειών, σύνταξη, τροποποίηση, τήρηση και ενημέρωση εταιρικών εγγράφων, διεκδίκηση εμπορικών απαιτήσεων, δικαστική διεκδίκηση επιταγών, τιμολογίων, συναλλαγματικών κ.λ.π., διαφορές μεταξύ συνεταίρων, καταδολίευση δανειστών, κατοχύρωση εμπορικών σημάτων, επωνυμιών και λογοτύπων, χερσαία και θαλάσσια μεταφορά, εικονικές συναλλαγές, σύσταση σωματείων, διαφορές μεταξύ μελών και διοίκησης σωματείου, συνεταιρισμοί, παράνομος και αθέμιτος ανταγωνισμός, άσκηση εμπορικών πράξεων στα πλαίσια της κοινής αγοράς, εμπορικές δραστηριότητες εκτός κοινότητας, έλεγχος συγκέντρωσης επιχειρήσεων, αστική και ποινική ευθύνη μετόχων, μελών Δ.Σ και νομίμων εκπροσώπων εταιρειών.

logo_white1.png

Κανάρη 16 - 18
Πειραιάς 185 38 - Ελλάδα
vplaka@lawsupport.com

Όροι Χρήσης

Αναζήτηση