ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ! ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κανάρη 16 - 18, Πειραιάς

Βασιλική Πλάκα & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210 - 4226177

Διαμεσολάβηση

Η Διαμεσολάβηση είναι ένας σύγχρονος θεσμός που εφαρμόζεται ευρέως και με επιτυχία σε όλα τα πολιτισμένα κράτη του κόσμου.

Στην Ελλάδα ο θεσμός ρυθμίζεται από το Ν. 3898/2010 σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Αποτελεί εναλλακτική μέθοδο εξωδικαστικής επίλυσης των αστικών και εμπορικών διαφορών, κατά την οποία τα μέρη, με τη βοήθεια εξειδικευμένου, κατάλληλα εκπαιδευμένου και αρμοδίως πιστοποιημένου Διαμεσολαβητή επιδιώκουν να βρουν λύση στην μεταξύ τους διαφορά, χωρίς την ανάγκη προσφυγής στην χρονοβόρα και οικονομικά ασύμφορη δικαστική διαδικασία.

Η Διαμεσολάβηση αποτελεί ταχεία διαδικασία, καταλήγει σε άμεσο αποτέλεσμα, κοινά αποδεκτό από τα μέρη και εξασφαλίζει ασύγκριτη οικονομία χρόνου και χρημάτων σε σχέση με τους χρόνους και τις δαπάνες που απαιτεί η επίλυση της διαφοράς, μέσω της δικαστικής διένεξης.

Τα βασικότερα πλεονεκτήματα της Διαμεσολάβησης είναι : α) η επικοινωνία που αναπτύσσουν τα μέρη και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους με τον Διαμεσολαβητή, μέσω συγκεκριμένα διαρθρωμένης τυπικής διαδικασίας, η οποία εξασφαλίζει την δυνατότητα καλύτερης παρουσίασης της διαφοράς από τα μέρη και ευχερέστερης κατανόησης των προβλημάτων που αυτή δημιουργεί και β) η διατήρηση μεταξύ των μερών κλίματος πολιτισμού και η δυνατότητα επανεπικοινωνίας ή επανασύνδεσης των μερών μετά το πέρας της Διαμεσολάβησης, σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο.

Στη Διαμεσολάβηση δεν υπάρχει «νικητής» και «ηττημένος». Στη Διαμεσολάβηση τα μέρη συμφωνούν και καταλήγουν στην βέλτιστη για τα οικονομικά τους συμφέροντα και την ψυχολογική τους διάθεση λύση.

logo_white1.png

Κανάρη 16 - 18
Πειραιάς 185 38 - Ελλάδα
vplaka@lawsupport.com

Όροι Χρήσης

Αναζήτηση